TuristiÄŤki leptir

Titova pe?ina

Titova pe?ina , kulturno-historijski spomenik i prirodno naslje?e , nalazi se u blizini mjesta Plahovi?i kod Kladnja . To je pe?ina u kojoj je za vrijeme narodonooslobodila?kog rata u junu 1943. godine boravio vrhovni komandant Tito za vrijeme borbi za oslobo?enje Kladnja .


U skrivanju od njema?ke avijacije Tito se sa svojim nabližim sradnicima tokom dana sklanjao u ovu pe?inu , a no? je provodio u jednoj ku?u u mjestu Plahovi?i koja i danas odolijeva zubu vremena i svojom starinom predstavalja interesantan primjer stare bosanske gradnje .
U pisanim dokumentima iz tog perioda stoji da su na ovim prostorima predloženi veoma zna?ajni dokumenti za budu?nost Bosne i Hercegovine koji su zatim usvojeni na zasjedanjima AVNOJ-a i ZAHNOBIH-a .
Ova pe?ina je , po ranijem Zakonu o zaštiti prirode ( '' Službeni list SRBiH ''  broj 4/65. ) ,proglašena Memorijalnim spomenikom prirode .
Op?ina Kladanj je ova kulturno-histroijska mjesta uvrstila u turisti?ku kartu Op?ine .
Danas se o ovim spomenicima brinu i iste održavaju Udruženje antifašista i boraca NOOR-a Op?ine Kladanj i Udruženje '' Josip Broz Tito '' Kladanj  . Ta su Udruženja prije 5 godina pokrenuli inicijativu za oživljavanje ovih spomenika kada je organizirana 1. Manifestacija
'' Dani Titove pe?ine '' koja je prerasla u tradicionalnu i održava se svake godine zadnje subote u mjesecu junu u znak sje?anja na zna?ajne historijske datume iz perioda NOOR-a 1941-45.  
Taj dan ovo mjesto posjete stotine turista , antifašista , novinara , TV ekipa i drugih znatiželjnika sa prostora cijele BiH i susjednih država .
Kako se pe?ina nalazi u veoma lijepom prirodnom okruženju , šumsko bogatstvo , prelijep pogled , ?ist zrak , ljekobilje itd. , mogu?e je organizirati planinarske ture gdje se polazak bio iz Kladnja , a kretanje bi bilo pravcem Plahovi?i – Titova pe?ina – prevoj Papala – Tuholj – Javorje .
Pripremio za Turisti?ki leptir : Amir Avdibegovi?

 

Share on facebook

FB Grupa Turisti?ki Leptir

 

Nova fotogalerija

 

 

Anketa

Panoramski turisti?ki autobus kroz Tuzlu ?
 

Vremenske prilike

Trenutno aktivnih Gostiju: 7 
Po?etna Mr. Turist Titova pe?ina